Irene日前應三本時尚雜誌邀請專程飛到北京,一口氣拍了三本時尚雜誌封面,足足拍了三天,完成後即時返港繼續開工。

Irene一洗跌膊女神形象,盡情展露了她溫柔以外的另一面,型格、不覊、任性中不失優雅,完全表達了Irene內心的另一面,而真正的Irene屬於那個性格?她笑了爽快答:「任性!其實我好任性,鍾意做乜就做乜,冇人可以綁到我,可以話任性得來好樂觀,其實好多嘢都可以從好的方面去睇,沒有解決不到的事。」

在影樓拍攝當日,Irene受到兩位非常熱情的小朋友熱烈歡迎:「哈哈,影樓養咗兩隻狗狗,好得意呀,佢兩個好熱情,好似好鍾意我咁,不停走埋嚟要我抱,最厲害佢地應該係Top Model,識望鏡頭又有晒表情,得意到不得了。」


 溫碧霞變身型女為國內時尚雜誌拍封面

 https://www.facebook.com/starshk