kfc-tart-hk-10-april-promotion

呢排芝士撻真係出到成行成市,除左普通既麵包鋪都出芝士撻外,就連賣炸雞賣葡撻既 KFC 都推出軟心芝士撻,而且更加推出了復活蛋撻大優惠。

軟心芝士撻+經典葡撻只售 $14
2件芝士撻+2件葡撻只售 $26

*優惠期由即日起至4月10日,先到先得,售完即止。

*此優惠只適用於香港之肯德基餐廳 (黃埔花園﹑杏花新城﹑天澤商場﹑藍灣廣場﹑海怡廣埸﹑何文田廣場﹑寶撻商場﹑卓爾廣場﹑海趣坊﹑沙田商業中心﹑惠安苑﹑鯉魚門廣場﹑莊士倫敦廣場﹑卑路乍街﹑港運城食坊﹑山東街﹑沙田中心﹑將軍澳中心﹑沙田馬場﹑香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)。


 KFC 推出復活蛋撻大優惠,軟心芝士撻+經典葡撻只售 $14!

 https://www.facebook.com/techorz