BB在成長過程中都會有很大的變化,每每在父母不知不覺得成長,能夠留住他們可愛的成長過程,將這些回憶用影像留著,是無價的。

其他文章:家庭照

kel_0102 kel_0002_1

kel_0001_1 kel_0015fb_2fb_1 kel_0019_1 kel_0083_1 kel_0048 kel_0050

kel_0043

kel_0042 kel_0041  kel_0004_1 kel_0024 kel_0025 kel_0029_1

kel_0030 kel_0012 kel_0088kel_0203_1

kel_0110  kel_0054_1 kel_0060_1 kel_0082


 BB攝影:小孩的成長印記