15891844663079.jpg

 

老司機帶路~別等,快上車!

嘿嘿嘿嘿「車」要開囉~~快來!

去看泌尿科已經夠尷尬了,沒想到醫生竟然在護士前讓我更難啟齒了!

15891844935580.png

15891844975163.png

15891844986839.png

15891845502193.png

15891845617588.png

1589184564740.png

1589184569589.png

15891845745981.png

15891845783847.png

15891845863798.png


15891845895541.png

 

醫生都沒有替我們想過....